Staj İşlemleri

Staj Başvuru Formu  

Staj Sözleşmesi

 

STAJ BAŞVURUSU İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 1. İl Müdürlüğümüzce Gıda, Tarım ve Hayvancılık alanlarında stajyer kabul edilecektir.
 2. Staj başvuru işlemleri 02.01.2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü "STAJ BİRİMİNE" yapılacaktır.
 3. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık alanlarında olmak kaydıyla engelli kimlik kartına sahip olan veya 1. ve 2. derece şehit yakını olduğunu belgeleyen ve süresi içerisinde başvurusunu tamamlayan öğrencilere öncelik verilecektir.
 5. İlçe Müdürlüklerinde staj yapmak isteyen öğrenciler de İl Müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin İlçe Müdürlüklerine görevlendirilmeleri yapılacaktır.

 

 1. Başvuruya gelen öğrenciler aşağıdaki belgeleri ibraz edecekleridir.
  • Başvuru Formu (Form sitemizden alınacak ve eksiksiz doldurulmuş olacaktır.)
  • Öğrenci Belgesi (okuldan alınan aslı İmzalı, Mühürlü, Fotoğraflı veya e-devlet'ten alınmış olacak)

   BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERE AİT İŞLEMLER
 1. Başvurusu kabul edilen öğrencilere SMS yoluyla bilgi verilecektir.
 2. Öğrenim gördükleri kurumdan başvurusu kabul edilen öğrencinin İl Müdürlüğümüzde staj yapmasının uygun olduğuna dair staj tarihi ve süresini de belirten resmi yazı ile birlikte aşağıdaki belgeler istenecektir.
  • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
  • Staj Değerlendirme Formu (Gerekli yerleri doldurulmuş halde)
 1. Staj başlama günü İl Müdürlüğümüz ile Öğrenci arasında staj sözleşmesi imzalanacaktır.
 2. Staj sözleşmesi İl Müdürlüğü tarafından hazırlanacaktır.

''