T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Uygulamaları

Yayın Tarihi : 15.11.2022

Karaman'da Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Uygulamaları

Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi 2022 yılı uygulamaları kapsamında çeşitli toplantılar ve eğitimler yapılmaktadır. Bu bağlamda 2022 yılı hedeflerinin ele alındığı bilgilendirme toplantısı 16 Mart 2022 tarihinde yapılarak proje çalışmalarına başlanılmıştır.

Karaman'da elma bahçelerinde uygulanan "İyi Tarım Uygulamalarının (İTU)  yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" ile "Elma Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi" nin 2021 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği ve projelerin uygulandığı, 2022 yılı projesinin hedeflerinin bilgilendirme toplantısı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda 16 Mart 2022 tarihinde yapıldı. Toplantı İl Müdürü Yusuf ŞAHİNBAŞ ve Bitkisel Üretim Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer KOKAʼnın Karaman'da elmacılığın durumu, sertifikasyonun önemi ve pazarlama konularındaki açılış konuşması ile başladı. "Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi  (EKÜY) Projesi" hakkında Mühendis Çiğdem AVCI, Tekniker İsmail ÖNAL bilgi verdi. "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" hakkında ise proje koordinatörü Mühendis Kerim ŞİŞİK, Hasat Öncesi Pestisit Kalıntı İzleme konusunda Mühendis Muhammet Masum DÜNDAR bilgiler verdiler.

Elma İç Kurdu Mücadelesine karşı Kimyasal Mücadeleye alternatif mücadele yöntemleri ve Biyoteknik mücadele yöntemlerinden olan İsomete_C Plus  uygulayan üreticilerin sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi alış verişi yapıldı. Ayrıca İsomete_C Plus  SumiAgro Türkiye yetkili  distribütörü olan Dr. Türkan KOÇLU ve Bölge Müdürü Aydın KEÇE ʼnin mücadele yöntemi hakkında bilgiler vermesiyle toplantı sona erdi.

İlimizde Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi Projesi (EKÜY) Uygulamaları

Dünyada; ülkelerin vazgeçilmezi tarım, tarımın vazgeçilmezi de zirai mücadeledir. Dolayısıyla tarımsal üretimde, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de üretimin olmazsa olmaz bileşenleri arasında zirai mücadele (bitki sağlığı/bitki koruma çalışmaları) ön planda yer almaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımızca yürütülen Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi kapsamında İlimizde 2022 yılında; projeye dahil edilen 36 üreticimiz ile 142 parselde, 11893 dekar alanda uygulanarak 44375 ton ürün elde edilmiş ve bu ürünlere 'Entegre Mücadele ve Kontrollü Ürün Yönetimi''  (EKÜY) Sertifikası verilmiştir.

Bakanlığımızca kaliteli ve güvenilir gıda üretiminde toplum sağlığının ön planda tutulduğu bir üretim modeli olan Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi uygulanmaktadır. Projeyi uygulayan üreticilerimizce kontrollü ve çevreyi kirletmeden üretim yapılmaktadır. "Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi"  (EKÜY) projesi, Bakanlık, Tarım Kredi Kooperatifleri, İhracatçı Birlikleri, Üniversite, Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde iç tüketim ve ihracat için ihtiyaç duyulan taze sebze ve meyvelerde kalıntı sorununun yaşanmaması, sağlıklı, güvenilir ve izlenebilir bitkisel üretim ve çevre ve insan sağlığının korunması amacı ile hazırlanmıştır.

''Entegre Mücadele ve Kontrollü Ürün Yönetimi''  projesi 2010 yılında ilimizin de yer aldığı 16 ilde uygulanmaya başlamıştır. İlimizde projenin uygulanacağı ürün olarak elma belirlenmiştir. EKÜY Projesinin Uygulamalarında: Bitki koruma uygulamaları Entegre Mücadele prensiplerine göre yapılmakta, çevre dostu uygulamalara öncelik verilmekte ve en son çare olarak kimyasal mücadele metodu uygulanmaktadır.

Proje çalışmaları kapsamında projeye dahil edilen üreticilerle projenin işleyişi hakkında İl Müdürlüğümüzde bilgilendirme toplantısı yapılmış ve projeye dahil olan üreticilerin elma bahçelerine asılmak üzere Bakanlığımızca belirlenen" Mavi Bayrak'lar dağıtılmıştır. 21-23 Eylül 2022 de ürünlerden numune alınarak ve laboratuvarda pestisit analizi yapılmış ve analiz neticesinde pestisit kalıntısı içermeyen veya kabul edilebilir sınırlar içerinde kalıntı ihtiva eden ürünlere "Entegre ve Kontrollü Ürün Belgesi" ve bu belgeyle birlikte proje logosu verilmiştir.

Entegre ve Kontrollü ürün belgesi ürünün satışında alıcıya veya tedarikçilere teslim edilecek ve market reyonlarına yerleştirilecektir.

İlimizde 2022 yılında projeye dahil edilen 36 üreticimiz ile 142 parselde, 11893 dekar alanda 44375 ton ürün elde edilmiş ve 8944 adet  "Proje Logosu" ile ''Entegre Mücadele ve Kontrollü Ürün Yönetimi'' Sertifikası hazırlanarak 10-14 Ekim 2022 tarihinde üreticilere dağıtılmıştır.

Biyoteknik Mücadele kapsamında 2021 yılında 108 üreticimize 16043 dekar alanda, 2022 yılında da yaklaşık 144 üreticimize toplam 13000 dekar alanda Biyoteknik Mücadele Şaşırtma teli uygulatılmıştır.