T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

GTHKP Çiftçi Örgütü Eğitimleri Toplantısı

Yayın Tarihi : 2.09.2021

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında çiftçi örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilerek gerek üyelerine gerek bölgeye katkısının daha yüksek seviyeye çıkarılması
hedeflenmektedir. Bu kapsamda 25-27 Ağustos 2021 tarihlerinde Konya’da çiftçi örgütlerine yönelik kooperatifçilik, iş planı hazırlama, pazarlama ve finansal yönetim konuları ile Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesine ilişkin bilgi vermeyi amaçlayan Teknik Eğitim ve Kapasite Geliştirme faaliyeti düzenlenmiştir.
Söz konusu eğitime Karaman ilinden Merkez ilçede kurulu Cerit Köyü Sulama Kooperatifi, Ermenek ilçesinde kurulu Elmayurdu, Tepebaşı ve Boyalık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Başyayla İlçesinde kurulu Kışla Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden üyeler ile Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ermenek ve Başyayla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden temsilciler katılım sağlamıştır. Eğitim boyunca kooperatiflere yönelik kapasite geliştirmenin yanı sıra daha yüksek gelir elde etmeleri için yürütülecek faaliyetler konusunda yönlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirme anketinde katılımcı kooperatifler eğitimin kendileri için çok faydalı olduğunu belirtmişlerdir.