Prosedürler

1-İç Tetkik Prosedürü

İç Tetkik Prosedürü

İç Tetkik Formlar

İÇ TETKİK RAPOR FORMU (GTHB.70.İLM.İKS./KYS.FRM.01)

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ FORMU (GTHB.70.İLM.İKS./KYS.FRM.02)

İÇ TETKİK UYGUNSUZLUK FORMU (GTHB.70.İLM.İKS./KYS.FRM.03)

İÇ TETKİK PLAN FORMU (GTHB.70.İLM.İKS./KYS.FRM.04)


2-Düzeltici Faaliyet Prosedürü

Düzeltici Faaliyet Prosedürü

Düzeltici Faaliyet Formları

DÜZELTİCİ FAALİYET TALEP ve TAKİP FORMU (GTHB.70.İLM.İKS./KYS.FRM.05)

DÜZELTİCİ FAALİYET İZLEME LİSTESİ (GTHB.70.İLM.İKS./KYS.FRM.041)


3-Döküman Kontrolü ve Kayıt Prosedürü

​DOKÜMAN KONTROLÜ ve KAYIT PROSEDÜRÜ

Döküman Kontrolü ve Kayıt Formları 

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.FRM.06)

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.FRM.07)

KYS DOKÜMAN SAKLAMA SÜRELERİ FORMU (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.FRM.08)

DOKÜMAN REVİZYON TALEP FORMU (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.FRM.09)


4-Uygun Olmayan Hizmetlerin Kontrolü Prosedürü

​Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü

Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Formları

UYGUN OLMAYAN HİZMET FORMU (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.FRM.10)

UYGUN OLMAYAN HİZMET TAKİP FORMU (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.FRM.11)


5-Yönetimi Gözden Geçirme Prosedürü

​Yönetimi Gözden Geçirme Prosedürü

Yönetimi Gözden Geçirme Formları

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTI RAPOR FORMU (GTHB.70.İLM.İKS./KYS.FRM.12)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.FRM.13)


6-Kalibrasyon Prosedürü

7-Ölçme Analiz ve İyileştirme Prosedürü

​ÖLÇME ANALİZ ve İYİLEŞTİRME  PROSEDURU

Ölçme Analiz ve İyileştirme Formları

HİZMET ALANLAR GÖRÜŞ ÖNERİ VE ANKET FORMU (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.FRM.42)

HİZMET ALANLAR GÖRÜŞ ÖNERİ TAKİP FORMU (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.FRM.43)

HİZMET ALANLAR ŞİKAYETLERİ FORMU (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.FRM.44)

PERSONEL GÖRÜŞ ÖNERİ VE ANKET FORMU (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.FRM.45)


8-Eğitim Prosedürü

​EĞİTİM PROSEDURU

Eğitim Formları

EĞİTİM KAYIT -  KATILIM FORMU (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.FRM.046)

EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.FRM.047)

ORYANTASYON EĞİTİMİ TUTANAK FORMU (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.FRM.048)

EĞİTİM HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET FORMU (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.FRM.049)


9-Talimatlar

''