İş Akış Şemaları

0-Ortak İş Akışları

​Ortak İş Akışları

MÜDÜRLÜK MAKAMI ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.00/02)

VALİLİK ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.00/03)

RESMİ YAZIŞMALAR İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.00/04)

BİRİME GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.00/05)

BİRİMLERİNİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPOR HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.00/06)

MUAYENE KABUL YAPILMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.00/07)

BİMER BİLGİ EDİNME İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.00/08)

HİZMETİÇİ EĞİTİM, TOPLANTI, KONFERANS VB. FAALİYETLERİN PERSONELE BİLDİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.00/09)

ÇİFTÇİ KURSLARI  AÇILMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.00/10)

NUMUNE ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS.İAŞ.00/11)

TARIMSAL DESTEKLEMELERE BAĞLI FAZLA ÖDEMELER İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.00/12)

KAMU ZARARLARININ TESPİTİ TAHSİLİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.00/13)

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.00/14)

FAALİYETTEN MEN İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.00/15)

DESTEKLEMEDEN MEN İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.00/16)

İZİN RUHSAT SERTİFİKA İPTALİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.00/17)

STAJYER ÖĞRENCİ KABUL VE UYGULAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.00/18)

 1-Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Alt Yapı İş Akış Şemaları

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şubesi İş Akışları

ARAZİ DAĞITIM İŞLEMİ İŞ AKIŞI ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/02)

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA İŞLEMİ İŞ AKIŞI ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/03)

TOPRAK SINIFLARI TESBİT İŞLEMİ İŞ AKIŞI ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/04)

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI İŞLEMİ İŞ AKIŞI ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/05)

SULARDA TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİ TESPİTİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/06)

İLAVE KÖY YERLEŞİM ALANI TESPİTİ VE İMAR PLANI HAZIRLANMASI İŞLEMİ İŞ AKIŞI ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/07)

TARIM ARAZİLERİNİN AMAÇ DIŞI KULLANIM TALEPLERİ İŞLEMİ İŞ AKIŞI ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/08)

TARIMSAL SULAMA İŞLEMİ İŞ AKIŞI ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/09)

TARIM DIŞI AMAÇLI KULLANIM İZNİ VE HAZİNE TASARRUFUNA   BIRAKMA VE VASIF DEĞİŞİKLİĞİ İŞ AKIŞI ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/10)

HAZİNE ARAZİLERİNİN SATIŞI VE KİRALANMASI İŞLEMİ İŞ AKIŞI ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/11)

CBS HAZIRLANMASI VE KULLANILMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/12)

3083 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ARAZİ SATIŞ İZNİ TALEBİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/13)

3083 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İRTİFAK HAKKI TALEBİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/14)

3083 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ / SATIŞ İZNİ TALEBİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/15)

3083 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İPOTEK İZNİ TALEBİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/16)

3083 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAZİNE TASARRUFUNA BIRAKMA TALEBİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/17)

3083 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VASIF DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/18)

TOPRAK ANALİZ LABORATUVARI DENETİMİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/19)

3083 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TARIM DIŞI KULLANIM İZİN TALEBİ (GTHB.70.İLM.İLK/KYS.İAŞ.01/20)

TARIMSAL SULAMA AMAÇLI ELEKTRİK KULLANDIRMA RAPORU (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/21)

TARIM ARAZİLERİNDE İFRAZ VE TEVHİD TALEBİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/22)

TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞ ONAYI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/23)

5403 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VASIF DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/24)

MİRAS YOLU İLE ARAZİ EDİNDİRME-DEVRİ İŞ AKIŞI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/25)

6537 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MİRASA KONUDEVİR İZNİ TALEBİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.01/26)

 


2-Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şubesi İş Akışları

Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şubesi İş Akışları

ENTEGRE VE KONTROLLÜ MÜCADELE YÖNETİMİ (EKÜY) (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/02)

TAHMİN VE ERKEN UYARI ÇALIŞMALARI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/03)

ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ ÇALIŞMALARI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/04)

ENTEGRE MÜCADELE YÖNTEMİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/05)

SÜNE MÜCADELESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/06)

İYİ TARIM UYGULAMALARI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/07)

ÇATAK PROGRAMI ALAN BAZLI ÜRETİCİ DESTEĞİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/08)

BİTKİ PASAPORTU İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/09)

ORGANİK TARIM İŞLETME, MÜTEŞEBBİS VE SATIŞ YERİ DENETLEME  (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/10)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ (BKÜ) BAYİ YETKİLENDİRME (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/11)

NİTRATLI GÜBRELERİN TAKİBİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/12)

GÜBRE DAĞITICISI VE ÜRETİCİSİ DENETİMİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/13)

ÖRTÜ ALTI KAYIT SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/14)

İHRACAT (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/15)

İL TAHKİM KOMİSYONU OLUŞTURMA İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/16)

İYİ TARIM UYGULAMALARI ÜRETİM YERLERİNİN DENETLENMESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/17)

FUMİGASYON UYGULAMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/18)

AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ  (ISPM-15) (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/19)

OPERATÖRLERİN DENETİMİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/20)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/21)

TOHUM İŞLEYİCİ, FİDE ÜRETİCİ, FİDAN ÜRETİCİ, TOHUM ÜRETİCİ VE TOHUMLUK BAYİİ BELGESİ VERİLMESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/22)

ÖZEL TOHUMLUK ÜRETİM ALANLARINDA TOHUMLUK ÜRETİMİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/23)

TOHUMLUK BAYİLİĞİ DENETİM (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/24)

TOHUMLUK SERTİFİKASYON (PATATES) (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/25)

TOHUMLUK SERTİFİKASYON (BUĞDAY-AYÇİÇEĞİ) (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/26)

TOHUM YETİŞTİRİCİ VE SÜS BİTKİSİ ÜRETİCİ BELGESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/27)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE BAĞLI TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/28)

SEBZE, BAKLAGİL HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADE (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/29)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE MÜRACAAT VE KABUL (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/30)

SÜS BİTKİLERİ KAPASİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI BEYANNAME VERİLMESİ VE DENETİMİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/31)

DEMONSTRASYON VE TARLA GÜNLERİ DÜZENLEME (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/32)

BİÇERDÖVERLE HASAT VE KONTROLÜ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/33)

REÇETE YAZMA YETKİ BELGESİNİN VERİLMESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/34)

BKÜ TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ BAYİLİĞİ YETKİLENDİRMESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/35)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ UYGULAMA YETKİ BELGESİ VERİLMESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/36)

GÜBRE İCMALLERİNİN DÜZENLEMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/37)

GÜBRELERİN PİYASE GÖZETİMİ VE DENETİMİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/38)

GÜBRE İTHALAT ÖN İZİN BELGESİ VERİLMESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.02/39)


3-Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi İş Akışları

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi İş Akışları

ARI KAYIT VE TESCİL SİSTEMİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/02)

ARICILIK KAYIT SİSTEMİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/03)

DENEY HAYVAN ÜNİTELERİNİN DENETLEME (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/04)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/05)

DENEY HAYVANLARI ÜNİTELERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA İZNİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/06)

İHRACAT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/07)

EV VE SÜS HAYVANLARI SATIŞ YERLERI DENETLEME (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/08)

HAYVAN PAZARLARI TESIS KURMA, ÇALIŞMA İZNİ VE RUHSAT (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/09)

HAYVANCILIK İŞLETMELERI, HAYVAN PAZARLARI VE MEZBAHA DENETLEME (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/10)

KALINTI İZLEME (UKİP) (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/11)

MUAYENEHANE VE POLIKLINIK DENETLEME (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/12)

ÖZEL VETERINER LABORATUVAR KURULUŞ, ÇALIŞMA VE/ VEYA İŞLETME İZNİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/13)

SALGIN HASTALIKLAR TESBİTİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/14)

ÖZEL VETERINER LABORATUVARI DENETLEME (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/15)

TAZMİNATLI HASTALIKLAR TESBİTİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/16)

VETERINER MUAYENEHANE VE POLIKLINIK RUHSATLANDIRILMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/17)

KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİNE FAALİYET ONAY BELGESİ VERİLMESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/18)

ARICILIK DESTEKLEMELERİ SİSTEMİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/19)

KORUYUCU HEKİMLİK FAALİYETLERİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/20)

VETERİNER TEŞHİS VE ANALİZ LABORATUVAR KURULUŞ VE ÇALIŞMA İZNİ  (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/21)

SUNİ TOHUMLAMA İZİN BELGESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/22)

EV VE SÜS HAYVANLARI SATIŞ YERİ, KURULUŞ İZNİ VE RUHSAT (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/23)

KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİNE SAĞLIK SERTİFİKASI VERİLMESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/25)

VETERINER ECZA DEPOSU RUHSATLANDIRILMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/26)

VETERINER TIBBİ ÜRÜN TEMİN İZNİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/27)

ZOONOZ HASTALIKLAR TESBİTİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/28)

SPERMA/EMBRİYO/OVUM İTHALATI İÇİN ALTYAPI UYGUNLUK BELGESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/29)

SPERMA/EMBRİYO/OVUM SATIŞ UYGUNLUK BELGESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/30)

ÖZEL VETERINER LABORATUVARI DENETLEME (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/31)

AMATÖR  (SPORTİF) AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIK BELGESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/32)

SU ÜRÜNLERİ SATIŞ YERLERİ DENETİMİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/33)

SU ÜRÜNLERİ DESTEKLEMELERİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/34)

SU ÜRÜNLERİ (Göl, Gölet, vs.) KONTROLÜ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/35)

SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI KONTROLÜ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/36)

SU ÜRÜNLERİ AVLANMA GERÇEK KİŞİ RUHSAT TESKERESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/37)

SU ÜRÜNLERİ GEMİ RUHSAT TESKERESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/38)

SU ÜRÜNLERİ KALINTI İZLEME (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/39)

SU ÜRÜNLERİ PROJELERİ KABULÜ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/40)

SULARDA TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİ İZLEMESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.03/41)

 

 4-Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubezi İş Akışları

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubezi İş Akışları

2090 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HASAR TESPİT İŞLEMLERİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.04/02)

BKK KAPSAMINDA HASAR TESPİT İŞLEMLERİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.04/03)

TARIMSAL ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ HAZIRLAMA (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.04/04)

ÇEF VE ÇÖF İSTATISTİKLERİ HAZIRLANMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.04/05)

PROJE HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.04/06)

DEMONSTRASYON VE TARLA GÜNLERİ DÜZENLEME (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.04/07)

BASILI YAYINLARIN HAZIRLANMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.04/08)

TARIMSAL KURAKLIK EYLEM PLANI TAKİBİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.04/09)

YATIRIM PROGRAMI TEKLIFI HAZIRLANMASI VE İZLENMESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.04/11)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEKLENMESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.04/12)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK FİRMA DENETİMİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.04/13)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK YETKİLENDİRME (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.04/14)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK YAPAN FİRMALARI YETKİLENDİRME İŞLEMİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.04/15)

MOSİS (MALİYET OTOMASYON SİSTEMİ) (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.04/16)

YILLIK YAYIM PROGRAMI HAZIRLAMA (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.04/17)

TABİİ AFET YARDIMI VE TARSİM İŞLEMLERİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.04/20)

İVA KAYIT SİSTEMİ KAYIT İŞLEMLERİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.04/21)

ÇMVA SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.04/22)5-Kırsal Kalkınma ve Örgütlenma Şubesi İş Akışları

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenma Şubesi İş Akışları

PROJE KONUSU ALINMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.05/02)

PROJE UYGULAMA (SABİT YATIRIM) İNCELENMESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.05/03)

ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KURULUŞU (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.05/04)

KKYDP EKONOMİK YATIRIMLAR VE TOPLU BASINÇLI SULAMA YATIRIMLARININ DESTEKLEMESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.05/05)

GENEL KURUL YAPILMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.05/06)

BORÇ YAPILANDIRMA (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.05/07)

TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİF KURULUŞU (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.05/08)

KREDİ BORÇ ERTELEME (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.05/09)

KREDİ GERİ DÖNÜŞLERİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.05/10)

MADDE DEĞİŞİKLİĞİ ONAYI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.05/11)

KKYDP MAKİNE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLEMESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.05/12)

PROJE UYGULAMA (TRANSFER PROGRAMI) (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.05/13)

KOP HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.05/14)

KOP HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ (AHIR DESTEKLEMESİ) (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.05/15)

YAPILMAYAN GENEL KURUL VE FESİH İŞLEMLERİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.05/16)

 6-Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü İş Akışları

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü İş Akışları

GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİNDE DENETİM/KONTROL (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/02)

UYGUN DENETİM (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/03)

RUHSATSIZ ÇALIŞANLAR (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/04)

SÜRE VERME İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/05)

FAALİYETİN DURDURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/06)

YEDİEMİNE ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/07)

İMHA İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/08)

KAYITSIZ-ONAYSIZ ÇALIŞANLAR İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/09)

DENETİMİN ENGELLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/10)

SORUMLU YÖNETİCİ ÇALIŞTIRMAYANLAR İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/11)

NUMUNE ALMA (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/12)

174 ALO GIDA HATTI VE DİĞER ŞİKAYETLER (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/13)

YASAL İŞLEM İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/14)

KAYIT BELGESİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/15)

ONAY BELGESİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/16)

YEM FABRİKASI  AÇILIŞ ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/17)

YEM FABRİKASI VE SATIŞ YERLERİ DENETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/18)

İTHALAT İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/19)

İHRACAT İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/20)

KONTROL GÖREVLİSİ HİZMET İÇİ EĞİTİM İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/21)

GÜVENİLİR GIDA HAKKINDA VERİLEN EĞİTİM İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/22)

STK İŞBİRLİĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/23)

AB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARTLARI UYGUNLUK KONTROL RAPORU İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/24)

DENETİME İTİRAZ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/25)

TEBLİGAT İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/26)

DİĞER İL/İLÇEDEN GELEN İDARİ YAPTIRIM KARARI İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/27)

DİĞER İL/İLÇEDEN GELEN REFERAN ANALİZ HAKKI İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.06/28)


7-İdari ve Mali İşler Şubesi İş Akışları

İdari ve Mali İşler Şubesi İş Akışları

PERSONEL İCRA VE NAFAKA KESİNTİSİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/02)

ARAÇLARIN HURDAYA AYRILMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/03)

ARŞİVLEME (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/04)

ARAÇ BAKIMI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/05)

DİSİPLİN İŞLEMLERİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/06)

GELEN EVRAK (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/07)

GİDEN EVRAK (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/08)

İŞÇİ DİSİPLİN İŞLEMİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/09)

İŞÇİ KADROSU FAZLA MESAİ İŞLEMLERİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/10)

EMEKLİLİK İŞLEMLEİR İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/11)

MAL TESLİM ALMA (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/12)

PERSONEL KİMLİK KARTI ÇIKARTILMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/13)

PERSONEL MAAŞ İŞLEMLERİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/14)

RAPORLARIN SAĞLIK İZNE ÇEVRİLMESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/15)

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL HİZMETLERİ TALEP KARŞILANMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/16)

TAŞINMAZ KULLANMA İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/17)

YILSONU TERKİN VE MAL SAYIMI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/18)

YILLIK İZİN ALINMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/19)

YURTDIŞI İZİN ALMA (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/20)

İKS GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/22)

RİSK DEĞERLENDİRME (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/23)

KONTROL FAALİYETLERİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/24)

BİLGİ VE İLETİŞİM (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/25)

PLANLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/26)

ARIZA GİDERİLMESİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/27)

ARIZA TAKİP İŞLEMLERİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/28)

MEVCUT YAZILIM KURULUMU (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/29)

AVANS İŞLEMLERİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/30)

YILSONU ZAİYAT (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/31)

PAZARLIK USULÜ İLE MAL VE HİZMET ALIMI (TAHAKKUK BİRİMİ) (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/32)

AÇIK İHALE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (İHALE BİRİMİ) (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/33)

AÇIK İHALE İLE ALIMDA YAKLAŞIK MALİYET HESABI TESPİTİ (SATINALMA BİRİMİ) (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/34)

AÇIK İHALE ONAY ALIMI (TAHAKKUK BİRİMİ) (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/35)

DOĞRUDAN TEMİN İLE ALIMDA YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ  (SATINALMA BİRİMİ) (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/36)

DOĞRUDAN TEMİN İLE ALIM (TAHAKKUK BİRİMİ) (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/37)

İSTİSNAİ ALIMLAR (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/38)

PAZARLIK USULÜ İLE MAL VE HİZMET ALIMI (İHALE BİRİMİ) (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/39)

PAZARLIK USULÜ İLE MAL VE HİZMET ALIMI (SATINALMA BİRİMİ) (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.07/40)

 8-Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesi İş Akışları

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesi İş Akışları

MERALARDA TAHSİS AMACI DEĞİŞİKLİĞİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.08/02)

MERA TESPIT, TAHDIT VE TAHSIS UYGULAMASI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.08/03)

MERA ISLAHI PROJESİ VE UYGULAMA (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.08/04)

MERA KİRALAMA (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.08/05)

MERA İŞGALLERİ İÇİN 3091 SAYILI KANUN UYGULAMALARI (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.08/06)


9- Hukuk Birimi İş Akışları

Hukuk Birimi İş Akışları

CEZA DAVA TAKİBİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.9/01)

HUKUK DAVA TAKİBİ (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.09/02)

İDARİ DAVA TAKİBİ (GTHB.70.İLM. İKS/KYS.İAŞ.09/03)


10-Döner Sermaye İşletmesi İş Akışları

Döner Sermaye İşletmesi İş Akışları

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BÜTÇE TEKLİFİ HAZIRLAMA (GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.10/01)

YILSONU ZAİYAT(GTHB.70.İLM.İKS/KYS.İAŞ.10/02)


''