Görev Tanımları

0-Üst Yönetim ve Ortak Görevler

1-Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Alt Yapı Şubesi Görev Tanımları

2-Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi Görev Tanimları

3-Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi Görev Tanımları

4-Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi Görev Tanımları

5-Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi Görev Tanımı

6-Gıda ve Yem Şubesi Görev Tanımları

7-İdarı ve Mali İşler Şubesi Görev Tanımları

8-Çayır Mera ve Yem Bitkileri Görev Tanımları

9-İlçe Müdürü Görev Tanımı

''