2018 Yılı Döner Sermaye Fiyat Listesi


İL MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ
2018 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

 
Sıra No  HİZMETİN ÇEŞİDİBİRİM FİYAT
(KDV DAHİL)
 
1ÇKS'ne Müraacatlarda ve Güncellemeler de (Tabii Afetler Hariç) Bir Sefere Mahsus Alınacak Ücret 
a) 1-10 Dekara Kadar (10 dekar dahil)5,00 
b) 11-50 Dekara Kadar (10 dekar üzeri 50 dekar dahil)10,00 
c) 51-100 Dekara Kadar (50 dekar üzeri 100 dekar dahil)15,00 
d) 100 Dekar Üzeri20,00 
2Bitkisel Ürün Desteklemeleri Tebliği Kapsamında Yer Alan Tüm Bitkisel Ürün Desteklemeleri Başvurularında Her Bir Destekleme Başvurusu Hizmet Bedeli (MGD  Hariç)10,00 
3Hayvancılık Desteklemeleri Tebliği Kapsamında Yer Alan Tüm Hayvancılık Desteklemeleri Başvurularında (Yılda Birden Fazla Müracaatı Yapılan Çiğ Süt gibi Desteklemelerde Müracaat Sayısına Bakılmaksızın Yılda Bir Kez Olmak Üzere) Her Bir Destekleme Başvurusu Hizmet Bedeli (Hayvan Hastalığı Tazminatı ve Atık Desteği Hariç)10,00 
4Toprak Analiz Desteği Müracaatlarında Analiz Sayısı Başına (Özel Laboratuvarlar)10,00B.M. 14/02/2018 tarihli ve E.460122 sayılı Olurlarıyla
5Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Desteklemesi (Destekleme Tebliği Kapsamında Yer Alan Her Bir Destekleme Müracaatı İçin) Hizmet Bedeli10,00 
6ÇATAK Başvuruları Hizmet Bedeli10,00 
7Hayvancılık Desteklemelerinden Örgütler, Birlikler ve Meslek Odaları Aracılığıyla Toplu Yapılan Başvurularda Yetiştirici Başına Ayrı Ayrı Olmak Üzere Herbir Destekleme İçin (Yılda Birden Fazla Müracaatı Yapılan Çiğ Süt Gibi Desteklemelerde Müracaat Sayısına Bakılmaksızın yılda bir kez) alınacak Hizmet Bedeli10,00 
8Su Ürünleri Yetiştiricilik Desteklemeleri Dosya Bedeli (Her dosyadaki miktara göre)  
a) 0-30 Tona Kadar (30 ton dahil)17,00B.M. 14/02/2018 tarihli ve E.460122 sayılı Olurlarıyla
b) 30-100 Tona Kadar (30 ton üzeri 100 ton dahil)29,00 
c) 100-250 Tona Kadar (100 ton üzeri 250 ton dahil)40,50 
d) 250 Ton Üzeri52,00 
9Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Desteklenmesi Müracaat Dosya Bedeli 
a) 0-4,99 Metreye Kadar10,00 
b) 5-7,99 Metreye Kadar15,00 
c) 8-9,99 Metreye Kadar20,00 
10Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Destekleme Dosya (Danışmanlık Hizmeti Verilen Her Bir Üretici Başına) Bedeli17,00B.M. 14/02/2018 tarihli ve E.460122 sayılı Olurlarıyla
11ÇKS Belgesi (Belge Başına-Onaylı) (Kurum İçi Kullanım Hariç)3,50 
12Çiftçi Kayıt Formunun (B) Bölümünün Onaylı Sureti 5,75 
13Çiftçi Belgesi (Ziraat Odası Olmayan Yerlerde)11,50 
14Kapasite Raporu veya Kapasite Fazlası Tespit Raporu/Belgesi100,00 
15Tarımsal Amaçlı Elektrik Abonesi Raporu (Etüt Ücreti, Parsel Başı)86,00 
16Doğal Çiçek Soğanı "Menşei Belgesi" (Rüsum Bedeli)2.748,00 
17Doğal Çiçek Soğanı "Öndepo Belgesi"229,00 
18Doğal Çiçek Soğanı "Ekim-Dikim Belgesi"229,00 
19Doğal Çiçek Soğanı "Hasat Belgesi"229,00 
20Doğal Çiçek Soğanı "Ön Depo/Depo Tutanağı"  229,00 
21Doğal Çiçek Soğanı İhracatı Kontrolu 229,00 
22Doğal Çiçek Soğanı İhracatı Ön İzin Kontrolu161,00 
23Yavru Balık Menşe Belgesi Düzenleme Bedeli86,00 
24Su Ürünleri Yetiştiricilik Proje Onayı 
a) 1-29 ton (0'dan fazla, 29 ton dahil) 401,00 
b) 30-49 ton (29 tondan fazla, 49 ton dahil)487,00 
c) 50-99 ton (49 tondan fazla, 99 ton dahil)550,00 
d) 100-249 ton (99 tondan fazla, 249 ton dahil)642,00 
e) 250-499 ton (249 tondan fazla, 499 ton dahil)802,00 
f) 500-749 ton (499 tondan fazla, 749 ton dahil)1.202,00 
g) 750-999 ton (749 tondan fazla, 999 ton dahil)1.603,00 
h) 999 ton üzeri2.462,00 
25Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi Vizesi 
a) 1-29 ton (0'dan fazla, 29 ton dahil) 121,00 
b) 30-49 ton (29 tondan fazla, 49 ton dahil)172,00 
c) 50-99 ton (49 tondan fazla, 99 ton dahil)201,00 
d) 100-249 ton (99 tondan fazla, 249 ton dahil)241,00 
e) 250-499 ton (249 tondan fazla, 499 ton dahil)321,00 
f) 500-749 ton (499 tondan fazla, 749 ton dahil)401,00 
g) 750-999 ton (749 tondan fazla, 999 ton dahil)596,00 
h) 999 ton üzeri802,00 
26Su Ürünleri Yetiştiricilik Müracaatları (Etüt Bedeli) 
a) İç Su Müracaat Etütü413,00 
b) Deniz Müracaat Etütü716,00 
27Amatör Balıkçı Belgesi29,00 
28Misafir Amatör Balıkçı Belgesi287,00 
29Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi287,00 
30Gerçek Kişi Ruhsat Tezkeresi ve Vizesi81,00 
31Balıkçı Gemi Ruhsat Tezkeresi ve Vizesi 
a) 12 Metreden Küçük Balıkçı Gemileri için (12 Metre dahil)81,00 
b) 12-22 Metre Arası Balıkçı Gemileri için (12 Metreden büyük, 22 Metre dahil)201,00 
c) 22 Metreden Büyük Balıkçı Gemileri İçin298,00 
32İndirimli Akaryakıt Alım Belgesi 
a) 12 Metreden Küçük Balıkçı Gemileri İçin  (12 Metre dahil)75,00 
b) 12-22 Metre Balıkçı Gemileri İçin  (12 Metreden büyük, 22 Metre dahil)126,00 
c) 22 Metreden Büyük Balıkçı Gemileri İçin252,00 
33Su Ürünleri Menşei/Nakil Belgeleri-Araç Başı 
a) Kamyonet ve Diğer Vasıtalar23,00 
b) Kamyon34,50 
c) Tır-Treyler63,00 
ç) Diğer (Tekne vb.)46,00 
34Su Ürünleri Özel Avcılık İzin Belgeleri 
a) 12 Metreden Küçük Balıkçı Gemileri için (12 Metre dahil)104,00 
b) 12-22 Metre Arası Balıkçı Gemileri için  (12 Metreden büyük, 22 Metre dahil)201,00 
c) 22 Metreden Büyük Balıkçı Gemileri İçin298,00 
35Orkinos Av Gemisi344,00 
36Orkinos Taşıma Gemisi344,00 
37Orkinos Destek Gemisi344,00 
38Su Ürünleri Sağlık Sertifikası81,00 
39CITES Kapsamında Gıda Amaçlı Ticari Su Ürünleri İthalatı, İhracatı ve Yeniden İhracatı (Re-export) 
a) 10 Ton'a kadar (0'dan fazla, 10 ton dahil)150,00 
b) 10-20 Ton'a kadar  (10 tondan fazla, 20 ton dahil)224,00 
c) 20-50 Ton'a kadar (20 tondan fazla, 50 ton dahil)298,00 
d) 50 Ton üzeri373,00 
40CITES Kapsamında Havyar İthalatı, İhracatı ve Yeniden İhracatı (Re-export) 
a) 10 Kg.'a kadar (0'dan fazla, 10 kg dahil)75,00 
b) 10-20 Kg.'a kadar (10 kg'dan fazla, 20 kg dahil)109,00 
c) 20-50 Kg.'a kadar (20 kg'dan fazla, 50 kg dahil)149,00 
d) 50-100 Kg.'a kadar (50 kg'dan fazla, 100 kg dahil)224,00 
e) 100 Kg üzeri298,00 
41CITES Kapsamında Parça ya da İşlenmiş Deri; Kürk Ceketler, Kemerler, Saat Kayışları, Ayakkabılar, Eldiven vb. (Belge Başına)149,00 
42CITES Kapsamında Midye, Yumuşakça, Karından Bacaklılar ve Halkalı Solucanlar (Tıbbi Sülük) (Belge Başına)75,00 
43CITES Kapsamında Diğerleri; İskelet, Deniz Kabuğu, Boynuz, Diş, Kan, Misk, İlaç, Parfüm, Krem vb. (Belge Başına)75,00 
44CITES Kapsamında Bilimsel Materyaller İçin (Belge Başına)75,00 
45CITES Kapsamında Gıda Üretim Yapmak Üzere Damızlık Materyalleri (Belge Başına)149,00 
46CITES Kapsamında Süs Amaçlı Getirilen Canlılar; Akvaryum Canlıları, Mercanlar, Denizaltı vb. (Belge Başına)75,00 
47CITES Kapsamında Deniz Memelileri İçin (Adet olarak)149,00 
48Su Ürünleri Kuluçkahane Vizesi 
a) İç Su Balıkları İçin298,00 
b) Deniz Balıkları İçin344,00 
49Su Ürünleri Yetiştiricilik İhtiyaç Belgesi601,00 
50Gırgır Ağı Ölçüm Belgesi138,00 
51Tohum, Fide, Fidan, Süs Bitkileri İhracatı Ön İzin (Belge Bedeli)61,00 
52Tohum, Fide, Fidan, Süs Bitkileri İthalatı Ön İzin Belgesi B.M. 19/03/2018 tarihli ve E.847608 sayılı Olurlarıyla
a) 1-10 Lot (10 Lot Dahil) 550,00
b) İlave Her Bir Lot İçin10,00
Tohum, Fide, Fidan, Süs Bitkileri İthalatı Ön İzin Belgesi
a) 1-10 Lot (10 Lot Dahil)
b) İlave Her Bir Lot İçin
550,00
53Pamuk Çiğit Fumigasyonu Kontrolü Ton Başına (Tohumluk İçin)13,75 
54Tarla, Sera, Bağ ve Bahçe Kontrolleri, Üretim Yeri Muayene Raporu (Özel istekler halinde uygulanacak)172,00 
55Zirai Mücadele Alet ve Makinaları İthalatı Uygunluk Belgesi 860,00 
56Bitki Koruma Ürünleri Bayilik İzin Belgesi 344,00 
57Bitki Koruma Ürünleri Toptancılık ve Depo İzin Belgesi 690,00 
58Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Bayilik İzin Belgesi 344,00 
59Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi 
a) Ticari Amaçlı (Profosyonel Uygulayıcılar için)373,00 
b) Bitkisel Üretim Yapan Üreticiler İçin14,00 
60Bitki Koruma Ürünleri Reçete Yazma Yetki Belgesi  Kimlik Kartı (Bakanlık Personeli Hariç)46,00 
61Bitki Pasaportu 
a) 50 Pasaporta kadar18,50 
b) 50 den fazla her pasaport için0,29 
62a)Bitki Pasaportu Operatör Kayıt Sertifikası (Aynı ilde birden fazla faaliyeti bulunanlardan tek ücret alınır.)81,00 
b) Yemeklik Patates Üreticilerinin Bitki Pasaportu Operatör Kayıt Sertifikası
(Aynı ilde birden fazla faaliyeti bulunanlardan tek ücret alınır.)
10,00 
63Kayıtlı Operatörlerin Dönemlik Denetim Ücreti 
a) Fidan Muayenesi (1000 adet fidana kadar) (Süs Bitkileri Dahil) 9,00B.M. 14/02/2018 tarihli ve E.460122 sayılı Olurlarıyla
1) Her fazla 1000 adet için3,15 
b) Fide Muayenesi (5000 adet için) (Süs Bitkileri Dahil)9,00B.M. 14/02/2018 tarihli ve E.460122 sayılı Olurlarıyla
1) Her fazla 5000 adet için1,50 
c) Çöğür, Aşı Kalemi ve Aşı Gözü Muayenesi (1000 adete kadar) 9,00B.M. 14/02/2018 tarihli ve E.460122 sayılı Olurlarıyla
1) Her fazla 1000 adet için 0,10 
d) Aşılı, Aşısız Asma Fidanı Muayenesi (5000 adete kadar) 9,00B.M. 14/02/2018 tarihli ve E.460122 sayılı Olurlarıyla
1) Her fazla 50 adet için 0,12 
e) Çiçek Soğanı Muayenesi (1000 adete kadar) 9,00B.M. 14/02/2018 tarihli ve E.460122 sayılı Olurlarıyla
1) Her fazla 1000 adet için 0,13 
f) Tohumların (patates, yonca vb.) Muayenesi (10 dekara kadar olan alanlar için)33,50 
1) Her fazla 1 dekar alan için3,25 
64Bitkisel Üretim Materyali Depo Muayenesi 18,50 
65Tohumluk Bayii Belgesi344,00 
66Tohum Yetiştirici Belgesi58,00 
67Tohum Üretici Belgesi401,00 
68Tohum İşleyici Belgesi230,00 
69Fidan Üretici Belgesi207,00 
70Fide Üretici Belgesi601,00 
71Süs Bitkileri Üretici Belgesi241,00 
72Doku Kültürü İle Tohumluk Üretici Müracatı ve Belgesi690,00 
73Özel Suni Tohumlama Laboratuvar Test İşlemleri (İşlem Bedeli)121,00 
74Büyükbaş Hayvan Kimliği (Pasaportu)1,00B.M. 14/02/2018 tarihli ve E.460122 sayılı Olurlarıyla
75Tek Tırnaklı Kimlik Belgesi 2,50
76Hayvan Pazarı ve Borsası Ruhsatlandırılması
a) Kuruluş İzni İçin500,00
b) Çalışma İzni İçin210,00
77Damızlık Kanatlı İşletmeleri Sağlık Sertifikası 69,00 
78Kuluçkahane İşletmeleri Sağlık Sertifikası                                                     69,00 
79Kuluçkahane İşletmeleri Faaliyet Onay Belgesi75,00 
80Damızlık Kanatlı İşletmeleri Faaliyet Onay Belgesi195,00 
81Ev ve Süs Hayvanları Satış Yeri Kuruluş ve Çalışma İzni 
a) Kuruluş İzni500,00B.M. 14/02/2018 tarihli ve E.460122 sayılı Olurlarıyla
b) Çalışma İzni275,00
82Ev ve Süs Hayvanları Üretim Yeri Kuruluş ve Çalışma İzni
a) Kuruluş İzni500,00
b) Çalışma İzni275,00
83Ev ve Süs Hayvanları Barınma Yeri Kuruluş ve Çalışma İzni
a) Kuruluş İzni500,00
b) Çalışma İzni360,00
84Ev ve Süs Hayvanları Eğitim Yeri Kuruluş ve Çalışma İzni
a) Kuruluş İzni500,00
b) Çalışma İzni360,00
85Poliklinik Ruhsatı 430,00 
86Muayenehane Ruhsatı 430,00 
87Muayenehane, Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinde Çalışan Yardımcı Sağlık Personel Çalışma İzin Belgesi98,00 
88Muayenehane, Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinde Çalışan Veteriner Hekim Çalışma İzin Belgesi98,00 
89Muayenehane, Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinde Çalışan Sorumlu Veteriner Hekim Çalışma İzin Belgesi98,00 
90Dezenfeksiyon Yurtiçi Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Taşıyan Kamyonet ve Küçük Vasıtalardan (Araç Başı)7,00 
91Dezenfeksiyon Yurtiçi Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Taşıyan Kamyonlardan (Araç Başı)9,00B.M. 14/02/2018 tarihli ve E.460122 sayılı Olurlarıyla
92Dezenfeksiyon Yurtiçi Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Taşıyan Çok Katlı Kamyon ve Treylerden (Araç Başı)14,00 
93Veteriner Muayenehanelerine  Verilen Tıbbi Ürün Satış Ruhsatı321,00 
94İşletme Veteriner Tıbbi Ürün Temin İzni Yetki Belgesi321,00 
95Süs Kuşları, Akvaryum ve Egzotik Süs Hayvanları İçin İlaç Satış Belgesi75,00 
96Serbest Veteriner Hekim Suni Tohumlama Yetki Belgesi70,00 
971. Hastalıklardan Ari İşletme Sertifikası (Büyükbaş Hayvancılık) 
1.a) 1-50 Başa kadar126,00 
1.b) 51-250 Başa kadar250,00B.M. 14/02/2018 tarihli ve E.460122 sayılı Olurlarıyla
1.c) 251-500 Başa kadar400,00
1.d) 501 ve Üzeri Başa kadar600,00
2. Hastalıklardan Ari İşletme Sertifikası (Küçükbaş Hayvancılık) 
2.a) 1-100 Başa kadar50,00 
2.b) 101-250 Başa kadar100,00 
2.c) 251-500 Başa kadar150,00 
2.d) 501 ve Üzeri Başa kadar200,00 
98Onaylı İşletme Sertifikası (Büyükbaş Hayvancılık)138,00 
99Gübre İthalat İzin Belgesi1.145,00 
100Gübre Üretim Yeri Uygunluk Belgesi344,00 
101İsteğe Bağlı Olarak, Gıda ve Gıda Katkısı,Yem ve Yem Katkısı,Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler İçin İmha Raporu Düzenlemesi 1.090,00 
102İsteğe Bağlı Olarak, Gıda ve Gıda Katkısı,Yem ve Yem Katkısı,Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler İçin  Tespit Raporu Düzenlemesi 110,00 
103Gıda, Gıda ile Temas Eden ve Yem İşletmelerinde Resmi Kontroller Dışında Gerçekleştirilen Denetim Hizmetleri (Her 1 Gün İçin)304,00 
104Gerçek ve Tüzel Kişilere ait Tohumluk, Su Ürünleri İmhası Görüş Bildirim Ücreti (Tesis Tarafından Talep Edilmesi halinde) 104,00 
105İhracat Sağlık Sertifikası Düzenleme İşlemleri81,00 
106Serbest ve Global Satış Sertifikası81,00 
107Aneks (Mantar ve Üzüm Suyu) Belgesi81,00 
108İhraç Ürünlerinde Helal Sertifikası Düzenlenmesi81,00 
109İhracattan Geri Gelen Ürün İşlemi218,00 
110İşletme Şartlı Onay Belgesi İşlemleri (Adet) 
a) 0-10 BG Adet (0 BG den fazla, 10 BG dahil)710,00 
b) 11-20 BG Adet (10 BG den fazla, 20 BG dahil)1.403,00 
c) 21-30 BG Adet (20 BG den fazla, 30 BG dahil)2.805,00 
d) 31-40 BG Adet (30 BG den fazla, 40 BG dahil)4.208,00 
e) 41-50 BG Adet (40 BG den fazla, 50 BG dahil)5.610,00 
f) 50 BG üstü Adet7.015,00 
g) Bıldırcın Kesimhanesi355,00 
h) Süt Toplama  Merkezi İşletme Onay Belgesi344,00 
111Şartlı Onay Belgesinin İşletme Onay Belgesine Çevrilmesi İşlemleri (Adet) 
a) 0-10 BG Adet (0 BG den fazla, 10 BG dahil)180,00 
b) 11-20 BG Adet (10 BG den fazla, 20 BG dahil)360,00 
c) 21-30 BG Adet (20 BG den fazla, 30 BG dahil)720,00 
d) 31-40 BG Adet (30 BG den fazla, 40 BG dahil)1.070,00 
e) 41-50 BG Adet (40 BG den fazla, 50 BG dahil)1.420,00 
f) 50 BG üstü Adet1.775,00 
g) Bıldırcın Kesimhanesi95,00 
h) Süt Toplama  Merkezi İşletme Onay Belgesi90,00 
112İşletme Kayıt İşlemleri (Üretim Yeri) Adet  
a) 0-10 BG Adet (0 BG den fazla, 10 BG dahil)355,00 
 b) 11-20 BG Adet (10 BG den fazla, 20 BG dahil)424,00 
c) 21-30 BG Adet (20 BG den fazla, 30 BG dahil)561,00 
d) 31-40 BG Adet (30 BG den fazla, 40 BG dahil)1.403,00 
e) 41-50 BG Adet (40 BG den fazla, 50 BG dahil)2.810,00 
f) 50 BG üstü Adet4.210,00 
113Depo (Onay Kapsamında Olanlar Hariç), Satış ve Toplu Tüketim Yerleri Kayıt İşlemleri (Toplam personel sayısı işletmenin yapacağı beyana göre)  
a) 1-10 personel72,00 
b) 11-20 personel144,00 
c) 21-30 personel355,00 
d) 31-40 personel1.403,00 
e) 41-50 personel2.810,00 
f) 51 ve üzeri personel4.210,00 
114Yolcu Beraberi Canlı Hayvan Gidiş Kontrol ve Belge Düzenlemesi  
a) Giden Hayvan (1 Adet)190,00 
b) Giden İlave Her Bir Hayvan Başına63,00 
115Yurdışına Çıkışta Evcil Hayvanlar İçin Irk Tespit Belgesi75,00 
116Hayvanlar İçin Geçici İhracaat İşlemi (İşlem Başına) 57,50 
117Tektırnaklı İhracaatı 
a) Bir adet81,00 
b) Bir adetten sonra hayvan başı34,50 
118Büyükbaş Hayvan İhracaatı (Hayvan Başına)2,86 
119Küçükbaş Hayvan İhracaatı (Hayvan Başına)1,43 
120Kanatlı Hayvan İhracaatı   
a) Kümes Hayvanları (Tavuk, Hindi vb.) İhracaatı  
1)10.000 adete kadar 81,00 
2) 10.000 adetten sonra hayvanbaşı0,02 
b) Civciv İhracaatı  
1) 40.000 adete kadar81,00 
2) 40.000 adetten sonra her 1.000 adet civciv için1,83 
121İhracat İnsan Gıdası Olmayan Hayvansal Ürünlerin Muayene ve Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi 81,00 
122İhracat İnsan Gıdası Olan Hayvansal Ürünlerin Muayene ve Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi81,00 
123İhracat Su Ürünlerinin Kontrolü ve Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi81,00 
124Hayvansal Kökenli Yem İhracatı İzin Belgesi81,00 
125Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler İçin Kontrol Belgesi Düzenlenmesi401,00 
126İthalat Aşı, Serum ve Biyolojik Maddelerin İthalat İşlemleri (İşlem Başına)321,00 
127Dezenfeksiyon Belgesi Sorumlu Veteriner Hekimlerce Düzenlenen (Koçan Bedeli)46,00 
128Serbest Veteriner Hekim Sun'i Tohumlama Faaliyetleri, Sığır Sun'i Tohumlama Belgesi (Koçan Bedeli) 46,00 
129Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücreti Makbuzu (Koçan Bedeli) (Çiftlik Hayvanları) (Ev ve Süs Hayvanları) 46,00 
130Canlı Hayvan Taşıyan Aracların Sürücü Yeterlilik Belgesi46,00 
131Canlı Hayvan Bakıcılara Ait Yeterlilik Belgesi46,00 
132Canlı Hayvan Taşıyan Nakliyeci Yetki Belgesi46,00 
133Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma İzin Belgesi46,00 
134Canlı Hayvan Taşıyan Aracların Uzun Yolculuklarına İlişkin Karayolları Nakil Araçları Onay Belgesi46,00 
135İhbarı Mecburi Hastalık Yoktur Belgesi201,00 
136Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu (Tır) Araç Başı29,00 
137Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu (Kamyon) Araç Başı21,00 
138Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu (Kamyonet, Diğer Vasıta, Yaya) Araç Başı16,00 
139Hayvan Sağlığı Kabini Ruhsatı321,00 
140Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönelik Yönetmelik Gereği Verilen İzin Belgesi75,00 
141İthalat İzinleri 
a) Gıda, Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler ile Yem İthalat İzinleri  (Gemi ve Silo Hariç)218,00 
b) Fiili ithalat işlemleri müracatında limanda yanaşık bulunan gemide ve silolardaki herbir ürün çeşidi için435,00 
c) Fiili ithalat işlemleri müracatında açıkta bulunan gemide herbir ürün çeşidi için 
1) 0-5.000 Tona Kadar (5.000 Ton Dahil)1.203,00 
2) 5.001-10.000 Tona Kadar (5.000 ton üzeri 10.000 Ton Dahil)2.410,00 
3) 10.001-20.000 Tona Kadar (10.000 ton üzeri 20.000 Ton Dahil)4.810,00 
4) 20.001-30.000 Tona Kadar (20.000 ton üzeri 30.000 Ton Dahil)7.215,00 
5) 30.000 Ton Üzeri9.620,00 
142İthalat İçin Numune Kapsamında Uygunluk Belgesi287,00 
143Kooperatif Kuruluş Etütü 321,00 
144Kooperatif Proje Etütü 230,00 
145Bölge Birliklerinin Kuruluş Etütü321,00 
146Üretici Birliği Kuruluş Etütü321,00 
147Kooparetif Ana Sözleşmesi ve Madde Değişikliği Onayı115,00 
148Hayvancılık İşletmeleri Faaliyet Belgesi355,00 
149Süt, Kırmızı ve Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelerde AB Standartları Belgesi75,00 
150Süt, Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelerde AB Standartlarına Uyumlu Olarak Hayvansal Gübrenin Depolama ve Yönetimine İlişkin Belge75,00 
151Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelerde AB Standartlarına Uyumlu Olarak Hayvansal Gübrenin Depolama ve Yönetimi ile Atık Yönetimine İlişkin Belge75,00 
152Yem İşletmelerinin Kayıt İşlemleri 
a) 0-5 ton/saat kapasiteli üretim yapan yem işletmeleri321,00 
b) 5 ton/saat üzeri ile 10 ton/saat kapasite aralığında üretim yapan yem işletmeleri802,00 
c) 10 ton/saat üzeri ile 50 ton/saat kapasite aralığında üretim yapan yem işletmeleri1.635,00 
d) 50 ton/saat üzeri kapasiteli üretim yapan yem işletmeleri2.380,00 
e) Kayda tabi perakende satış yapan yem işletmeleri172,00 
f) Kayda tabi paketleme yapan yem işletmeleri250,00 
g) Kayda tabi depolama yapan yem işletmeleri200,00 
153Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Başvurusu (Müracaat Başına)37,00 
154Örtüaltı Kayıt Sistemi Ürün Güncelleme Başvurusu (Müracaat Başına)14,00 
155Örtüaltı Kayıt Sistemi Belgesinin Onaylı Örneği (Belge Başı)5,25B.M. 14/02/2018 tarihli ve E.460122 sayılı Olurlarıyla
156Hayvancılık İşletmesi Tescil Belgesi18,50 
157Hayvancılık İşletmesi Tescil ve Devir İşlemleri Hizmet Bedeli40,00 
158Hayvan Varlığı Listesi5,75 
159Karantina ve Besi Yeri Uygunluk Belgesi184,00 
160Deney Hayvanları Kuruluş İzni962,00 
161Kesimhanelerde Resmi Kontrol Ücreti (aylık) (Gerçekleşen Fiili Kapasite) 
a) 1-50 B.Başa kadar430,00 
b) 50 den fazla her B.Baş hayvan için1,45 
c) 1-400 K.Başa kadar 430,00 
d) 400'den fazla her K.Baş hayvan için0,37 
e) 1-200.000 adet tavuk700,00 
f) 200.000 adetten fazla her 1.000 adet tavuk için1,50 
g)1-1.000 adet hindi-ördek'e kadar355,00 
h)1.000 adet üzeri her 100 adet hindi-ördek2,00 
ı) Bıldırcın Kesimhanesi 144,00 
j) Diğerleri144,00 
162Parçalama Tesislerinde Resmi Kontrol Ücreti (aylık kurulu kapasite)  
a) 1-10.000 kg. parçalama287,00 
b) 10.001-25.000 kg. parçalama561,00 
c) 25.001-50.000 kg parçalama1.145,00 
d) 50.001-75.000 kg parçalama1.720,00 
e) 75.001-100.000 kg.  parçalama2.290,00 
f) 100.001 üzeri parçalama2.810,00 
163Veteriner Biyolojik Ürün İhracat İzni395,00 
164Ev ve Süs Kuşları ile yavru süs kaplumbağası İhracatı  
a) 1.000 adete kadar86,00 
b) 1.000 adetten sonra her 10 hayvan için 0,75 
165Sürüngen ve Kemirgen Hayvan İhracatı 
a) 1 adete kadar86,00 
b) 1 adetten sonra hayvanbaşı8,30 
166Su Hayvanı (Balık, İstakoz, Kurbağa vb.) İhracatı 
a) 500 Kg'a kadar75,00 
b) 500 Kg'dan sonra her 10 kilogram için0,75 
167Diğer Canlı Hayvan İhracatı (Hayvan Başı) 86,00 
168Veteriner İlaç ve Hammadde İhracatı86,00 
169Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuar Kuruluş İzni1.145,00 
170Zirai Mücadele İlaçları Numune Alımı (Kontrol Amaçlı Olanlar Hariç)321,00 
171Koyun/Keçi Nakil Belgesi3,00B.M. 14/02/2018 tarihli ve E.460122 sayılı Olurlarıyla
172Arı Vize Belgesi (İlk Düzenlendiği Yerde Alınacak)17,50 
173Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi5,50 
174Hayvansal Yan Ürün ve Türevleri İşleyen Kayıtlı Tesisler401,00 
175Yem İşletmelerinin Onay İşlemleri (Onay Kapsamındaki Yem Satış Yerleri)516,00 
176Gıda işletmecisi, il müdürlüğü tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda il müdürlüğü tarafındandan onaylanmasına karar verilecek her bir takviye edici gıdaya ait bilgi ve belgeleri değerlendirilmeden önce   1.431,00 
177Gıda işletmecisi, il müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda Takviye Edici Gıda Komisyonu tarafından1.431,00 
178Gıda işletmecisi, daha önce onaylanmış takviye edici gıdanın orijinal etiketindeki ticari marka ve/veya isim dışında farklı ticari marka ve/veya isim ile takviye edici gıdayı piyasaya arz etmek istemesi durumunda, il müdürlüğü tarafından değerlendirilerek il müdürlüğünce onaylanmasına karar verilecek her bir takviye edici gıdaya ait bilgi ve belgeleri değerlendirilmeden önce 1.431,00 
179Gıda işletmecisi, il müdürlüğü tarafından değerlendirilerek onaylanması uygun görülen her bir takviye edici gıdaya onay verilmeden önce4.300,00 
180Gıda İşletmecisi, onaylanmış takviye edici gıdanın orijinal etiketinde belirtilen ticari marka ve/veya isim dışında farklı ticari marka ve/veya isim ile takviye edici gıdayı piyasaya arz etmek istemesi durumunda il müdürlüğü tarafından onayı uygun görülen takviye edici gıdaya onay verilmeden önce gıda işletmecisi4.300,00 
181İthalat İşlemleri İçin; Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine İthalatçı,İhracatçı, Yurtdışı İhracatçısı ve Yurtdışı Üreticisi Firma Kayıtlarının Yapılması17,00B.M. 14/02/2018 tarihli ve E.460122 sayılı Olurlarıyla
182Hayvansal Yan Ürün ve Türev Ürünleri Yurt İçi Veteriner Sağlık Sertifikası69,00 
183Hayvansal Yan Ürün İle Türev Ürünleri Yurt İçi Ticari Belge69,00 
184Su Ürünleri Stok Tespit Belgesi 
a) İç Sular Su Ürünlerinde100,00 
b) Deniz Su Ürünlerinde175,00 
185Yerel Gıda Ürünleri Üreten ve Paketleyen İşletmeler İçin AB Standartları Belgesi75,00 
186Meyve ve Sebze İşleyen ve Pazarlayan İşletme İçin AB Standartları Belgesi75,00 
187Bayi/Distribitörler İçin Sperma,Ovum,Embriyo Satışı Uygunluk Belgesi390,00 
188Sperma,Ovum,Embriyo İthalatı İçin Altyapı Uygunluk Belgesi395,00 
189Safkan Tay Pedigri Müracatı (At Başı) 98,00 
190Safkan Atların Damızlık Belgesi İşlemleri (At Başı) 57,50 
191Safkan Atların Damızlık Belgesi Vize İşlemleri (At Başı) 29,00 
192Pedigri Yenileme İşlemleri65,00 
193Üretici Kayıt Defteri (A5, 50 sayfa)11,50 
194Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi373,00 
195Safkan Arap ve İngiliz Atları Soy Kütüğü Kayıt İşlemleri 
a) Eşkal Düzeltme/Don Değişikliği İşlemi63,00 
b) Sahip Değişikliği İşlemi63,00 
c) DNA Teyidi İşlemi63,00 
ç) Soy Kütüğü İşlemi (Yurtdışından gelenler için)138,00 
d) Damızlık Belgesi Yenileme52,00 
196Kanatlı ve Kırmızı Et Kesimhanelerinde Avrupa Birliği Standartları Belgeleri310,00 
197Kanatlı ve Kırmızı Et İşleyen ve Pazarlayan İşletmeler İçin Avrupa Birliği Standartları Belgesi310,00 
198Süt ve Süt Ürünleri İşleyen, Pazarlayan İşletmeler İçin Avrupa Birliği Standartları Belgesi310,00 
199Su Ürünleri İşleyen ve Pazarlayan İşletmeler İçin+B347:D351 Avrupa Birliği Standartları Belgesi310,00 
200Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Standartlarına Uygunluk ve Kontrol Raporu310,00 
201Gümrük Müdürlüklerine Gıda ve Yem Dışındaki Ürünlerin İthalatı İçin Yapılan Kapsam Dışı Belgesi126,00 
202BCD Mavi Yüzgeçli Orkinos Yakalama Dokümanı (Her Bir Parti Hasadı İçin)115,00 
203IDC (ICCAT Kafesleme Bildirimi)115,00 
204İhracat Su Ürünleri Av Sertifikası63,00 
205K.K.Y.D.P. Ekonomik Yatırım Programları, DAP, GAP, DOKAP, KOP vb. Yatırım Programları İçin  
a) Başvuru Bedeli63,00 
b) Sözleşme Aşamasında 
1) 100.000 TL kadar (100.000 TL Dahil)287,00 
2) 100.000 üzeri 250.000 TL'na Kadar Olan Yatırımlar İçin (250.000 Dahil)601,00 
3) 250.000 üzeri 500.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (500.000 Dahil)1.203,00 
4) 500.000 üzeri 1.000.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (1.000.000 Dahil)1.720,00 
5) 1.000.000 TL ve Üzeri2.405,00 
206DAP, GAP, DOKAP, KOP vb. Projeler Kapsamında Damızlık Erkek Materyal Müracatlarında (Dosya Başına)12,75 
207KKYDP Kapsamında Bireysel Sulama Projelerinde 
a) Başvuru Bedeli14,00B.M. 14/02/2018 tarihli ve E.460122 sayılı Olurlarıyla
b) Sözleşme Aşamasında126,00 
208Kanatlı Hayvan Nakil Aracı Sürücüsü Yeterlilik Belgesi46,00 
209Kanatlı Hayvan Nakil Araçları Onay Belgesi46,00 
210Gübre Dağıtıcılık Belgesi345,00 
211Her Bir Beyanname için Fidan ve Üretim Materyali Kontrol Ücreti (1000 Adet Fidan ve Üretim Materyaline Kadar Bkz. Genel Hükümler Madde.10)69,00 
212Veteriner Tıbbi Mamul Ürün Uygunluk Belgesi 395,00 
213Suni Tohumlama İçin Kontür Ücreti (100 Kontür Ücreti)5,75 
214Suni Tohumlama İçin Kontür Ücreti (500 Kontür Ücreti)30,00 
215Gırgır ve Trol Gemileri İçin Mühürleme Ücreti (Marmama Denizi Geçişi İçin)126,00 
216Doku Kültürü Üretici Belgesi401,00 
217Nitratlı Gübre Sevk Belgesi   
a) 0,01-10,00 Tona Kadar (10 Ton Dahil)120,00 
b) 10,01-20,00 Tona Kadar (20 Ton Dahil)180,00 
c) 20,01-30,00 Tona Kadar (30 Ton Dahil)240,00 
ç) 30,01 Ton ve Üzeri300,00 
218Fason Gübre Sözleşme Onayı115,00 
219Arı Konaklama İzin Belgesi2,25B.M. 14/02/2018 tarihli ve E.460122 sayılı Olurlarıyla
220Yem İşletmelerinin Onay İşlemleri 
a) 0-5 ton/saat kapasiteli üretim yapan onaya tabi yem işletmeleri Adet825,00 
b) 5 ton/saat üzeri ile 10 ton/saat ton kapasiteli aralığında üretim yapan onaya tabi yem işletmeleri Adet1.720,00 
c) 10 ton/saat üzeri ile 50 ton/saat ton kapasiteli aralığında üretim yapan onaya tabi yem işletmeleri Adet3.210,00 
d) 50 ton/saat üzeri  kapasiteli üretim yapan onaya tabi yem işletmeleri Adet4.810,00 
221Yem İşletmelerinin Onay İşlemleri (Onay Kapsamındaki Paketleme Yapan Yem İşletmeleri) Adet550,00 
222Yem İşletmelerinin Onay İşlemleri (Onay Kapsamındaki Satış ve Depolama Yapan Yem İşletmeleri) Adet550,00 
223Çiftlikte Kesilen Küçük Miktarlardaki Kanatlı ve Tavşanımsı Etlerinin Çiğ Et Olarak Doğrudan Arzı İçin İzin Belgesi 75,00 
224Çiğ Sütün Arzı İçin İzin Belgesi 345,00 
225Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sertifikası Vize İşlemi (Bakanlık Personeli Hariç)50,00 
226Veteriner Ecza Deposu Ruhsat Belgesi4.580,00 
227Temsilci Veteriner Ecza Deposu Ruhsat Belgesi4.580,00 
228Veteriner Ecza Deposu Sorumlu Yönetici Belgesi1.752,00 
229Temsilci Veteriner Ecza Deposu Sorumlu Yönetici Belgesi2.576,00 
230Hayvansal Yan Ürün ve Türevleri İşleyen Onaylı Tesisler (Yem Hammaddesi ve Kedi Köpek Çiğneme Ürünü Üreten İşletmeler Hariç)1.546,00 
231Solucan Gübresi Üretim Yeri Uygunluk Belgesi360,00 
232Hayvansal Ürünler İçin Gübre Üretim İzin Belgesi360,00 
 GENEL HÜKÜMLER 
1- Tüm belgelerin değişikliklerinden başvuru ücretinin 1/2 oranında ücret alınır. Süresi sona eren belgelerden tam ücret alınır. Ancak;    
1.1. Kanun, Yönetmelik veya Bakanlığımız talimatlarıyla re'sen yapılan belge değişikliklerinde başvuru ücretinin 1/4 oranında ücret alınır. 
1.2. Belediyelerce re'sen yapılan adres değişikliklerinde işletme bazında başvuru ücretinin 1/4 oranında ücret alınır. 
1.3. Kayda tabi işletmelerde birim fiyat listesinde farklı hizmet başlığı altında yer alan ve İşletme Kayıt Belgesi üzerinde değişiklik gerektirecek yeni bir faaliyet eklenmesi durumunda; eklenen faaliyete ait başvuru ücretinin tamamı alınır.
Örnek: Üretim faaliyet konusuna satış ve/veya toplu tüketim faaliyetinin eklenmesi, toplu tüketim faaliyetine üretim faaliyetinin eklenmesi, depo faaliyetine üretim faaliyetinin eklenmesi gibi.
 
1.4. Kayda tabi işletmelerde birim fiyat listesinde aynı hizmet başlığı altında yer alan ve işletme kayıt belgesi üzerinde değişiklik gerektirecek bir faaliyet konusu eklenmesi durumunda eklenen faaliyete ait başvuru ücretinin 1/2 oranında ücret alınır.
Örnek; İşletme kayıt işlemleri (üretim yeri) başlığı altında unlu mamul faaliyet konusuna hazır yemek üretimi faaliyetinin eklenmesi, satış faaliyetine toplu tüketim faaliyet konusunun eklenmesi gibi.
 
1.5. Onaya tabi işletmelerde onay belgesine kayıt kapsamında bir faaliyet eklenmesi durumunda, eklenen faaliyete ait başvuru ücretinin tamamı alınır.    
Örnek; Et işleme faaliyetine depo faaliyetinin eklenmesi, parçalama faaliyetine toplu tüketim faaliyetinin eklenmsi gibi.
 
1.6. Onaya tabi işletmelerde, onay belgesine onay kapsamındaki başka bir faaliyet eklenmesi durumunda işletmenin güncel toplam kapasitesine göre başvuru ücretinin 1/2 oranında ücret alınır.
Örnek; Parçalama faaliyet konusunda onay belgesi olan bir işletmenin faaliyetine hazırlanmış et karışımı faaliyetinin eklenmesi gibi.
 
1.7. Onaya tabi bir işletmede adres değişikliği olması durumunda (taşınma gibi) onay numarası aynı kalsa dahi ücretlendirme güncel kapasitesi üzerinden tam ücret olarak alınır. 
1.8. Gıda takviyesi üreten işletmelerin adres ve unvan değişikliklerinde işletme bazında kayıt belgesi başvuru ücretinin 1/2 oranında ücret alınır. 
1.9. Takviye edici gıda onay başvuru ücreti her ürün için bir kere alınır. Onay alma aşamasında yapılan güncellemelerden ve eksiklik bildirimlerinden ücret alınmaz.
 
1.10. Onaylanmış takviye edici gıdalarda gıda işletmesinin isteği üzerine yapılan isim, marka, etken madde miktar değişikliğini kapsayan formülasyon değişiklikleri ile ürün sahibi gıda işletmecisinin değişmesi durumunda yeni başvuru ve onay ücreti alınır. Ancak onaylanmış takviye edici gıdalarda mevzuatta meydana gelen değişiklikler sebebiyle zorunlu olarak yapılan isim, marka ve etken madde miktarı değişikliğini kapsayan formülasyon değişikliklerinden başvuru ücretinin 1/4 oranında ücret alınır. 
1.11. Onaylanmış takviye edici gıdalarda 1.10. maddesinde belirtilen durumlar dışındaki güncellemelerden ücret alınmaz. 
2- Sertifika veya belge işlemleri ile hizmetlerden müracaat sırasında alınan bedeller, sertifika ve belgelerin tanzim edilmesinin uygun görülmemesi durumunda da hizmetin gerçekleşmesi nedeniyle iade edilmez. 
3- Hem onay hem kayıt başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerden birim fiyat listesinde farklı hizmet başlığı altında yer alan her bir başvuru için ayrı ayrı ücret alınır.
Örnek; Aynı anda başvurusu yapılan onay kapsamında süt ürünleri işlemesi ve ticari depo faaliyeti başvurusu gibi
 
4- Kayıt başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerde birim fiyat listesinde farklı hizmet başlığı altında yer alan her bir başvuru için ayrı ayrı ücret alınır.
Örnek; Aynı anda başvurusu yapılan unlu mamul üretim faaliyeti ile toplu tüketim faaliyeti başvurusu gibi
 
5- Onay işlemlerinin ücretlendirilmesi, işletmenin kapasitesine göre yapılır. (Aynı anda aldığı belge sayısı dikkate alınmaz. 
6- Resmi tatil ve mesai saatleri dışında yapılan işlemlerde bu ücret tarifesi  %50 fazlasıyla uygulanır. 
7- Kuruluş günleri belediyelerce belirlenen hayvan borsası ve hayvan pazarlarının resmi tatil günlerinde olması halinde Yurt içi hayvan ve hayvansal ürün sevk işlemlerinde ücret tarifesi % 50 fazlasıyla uygulanır.  
8- Kesimhane ve parçalama tesisinin aynı binada faaliyet göstermesi durumunda her iki tesiste aynı resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirilmesi halinde resmi kontrol ücreti olarak kesimhane ücretinin tamamı, parçalama tesisinden de % 50 ücret alınır. 
9- Bitki pasaportu uygulamalarında standart ve sertifikalı üretimler için tek muayene ücreti alınır. 
10- Fidan ve Çilek Fidesi, Üretim Materyali kontrol ücretleri, fidanlık kontrolü öncesi kontrolü yapan döner sermaye işletmesi hesabına peşin olarak yatırılır. Kontrol ücretlerine hastalık kontrolleri dâhildir. Sertifikasyona esas kontrolleri ve hastalık kontrolleri farklı kuruluşlar tarafından yapıldığında tahakkuk eden ücret eşit olarak ilgili kuruluşların hesabına yatırılır.  Fidan ve Çilek Fidesi Kontrol  ücreti, beyannamelerde 1000 (bin) fidanın üzerindeki her bir fidan ve üretim materyali için 0,0048 TL (Sıfır virgül sıfır sıfır Kırk Sekiz Türk Lirası) ve Üretim Materyali (çöğür, klon anaç, aşı gözü, aşı kalemi, çelik v.b.) için 0,0024 (Sıfır virgül sıfır sıfır Yirmi Dört Türk Lirası) olarak tahakkuk ettirilir. 
11- Dosya bedeli, başvuru tarihinde geçerli olan birim fiyat üzerinden alınacak, daha sonra ek ücret talep edilmeyecektir. 
12- Mevzuata aykırı olması nedeniyle iade edilen dosyalardan alınan ücretler, mevzuata uygun hale getirilerek yeniden yapılacak müracaatlarda kullanılamayacağından, yeni yapılacak müracaatlar için, son müracaat tarihindeki dosya ücreti alınacaktır.  
13- Firma, başvuru dosyasını geri çekmesi halinde başvuru ücreti iade edilmeyecek ve bu ücret yeni başvuruya mahsup edilmeyecektir. 
14-İl Müdürlüğü faaliyeti olup da bu listede yer almayan birim fiyatlar için Bakanlığımızın diğer döner sermaye işletmeleri için belirlenen listelerdeki birim fiyatlar uygulanır. 

''