10.9.2018 / Gösterim Sayısı : 355

2017 Yılı İyi Tarım Uygulamaları Desteği İcmalleri Askıda

2017 yılı İyi Tarım Uygulamaları Desteği ödemesi ile ilgili çiftçi detayındaki icmaller (icmal-1)  askıya çıkartıldı.

Konu ile ilgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada;

"17/09/2017 tarih ve 30183 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2017/39 Sayılı Tebliğ"  gereği 30 Mart 2018 tarihine kadar İyi Tarım Uygulamaları Destekleme başvurusu yapan üreticilerimizin Tarım Bilgi Sisteminden (TBS) alınan ve her köy için İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi ödemesi desteği hak edişlerine esas teşkil edecek çiftçi detayındaki icmaller (icmal-1)   10 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında kendi köyünde/mahallesinde, İl Müdürlüğümüz ve Merkez Ziraat Odası Başkanlığı'nda olmak üzere 5 (beş) gün askıya çıkartılmıştır.

Çiftçilerimizin öncelikle askı belgelerinde isimlerinin bulunup bulunmadığını (Baba Adı, Doğum tarihi, T.C. kimlik/Vergi numaraları),  Desteğe Tabi Üretim Alanı (da) ve toplam destekleme miktarları ile ilgili bilgilerinin kontrol etmeleri gerekmektedir.

Maddi hatalara ilişkin olarak yazılı itirazlar askıda kalma süresi zarfında 5 (beş) gün içerisinde İl Müdürlüğümüze yapılacaktır." denilerek,

İtiraz olmadığı takdirde icmallerin kesinlik kazanacağı, üreticilerimizin mağdur olmamaları için askı cetvellerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği, aksi takdirde askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edileceği, daha sonra yapılacak itirazların değerlendirmeye alınmayacağı ve herhangi bir hak doğurmayacağı belirtildi. 

2017 İyi Tarım Uygulamaları Askı İcmali.pdf

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 10.09.2018

''